Regler for danskuddannelse

For hvem?

Danskuddannelse er et gratis tilbud til nyankomne udlændinge, der er minimum 18 år og har:

  • Opholdstilladelse eller fast, lovligt ophold i Danmark og folkeregisteradresse i en kommune.

eller

  • Fast ophold efter EU-reglerne og bopæl i en kommune

Desuden til EU-grænsependlere, der arbejder eller har virksomhed i Danmark, men fast bopæl uden for landets grænser.

Det er din bopælskommune, der henviser dig til danskuddannelse.

S-kursist eller I-kursist

I lovgivningen om danskuddannelse skelnes der mellem S-kursister og I-kursister.

Du er S-kursist, hvis du fx er i Danmark;

  • for at arbejde eller studere
  • som medfølgende ægtefælle
  • som familiesammenført efter EU-reglerne
  • som au pair

Du er I-kursist, hvis du er i Danmark som flygtning eller som familiesammenført efter Udlændingeloven.

Klippekort

Arbejder du, studerer du, eller er du au pair i Danmnark, har du ret til danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det betyder bl.a., at du har en begrænset periode til at gennemføre de enkelte moduler og din danskuddannelse;

– Hvis du er selvforsørger (S-kursist), skal du som udgangspunkt gennemføre danskuddannelsen inden for 3½ år.
– Hvis du er henvist efter integrationsloven (I-kursist), skal du som udgangspunkt gennemføre din danskuddannelse inden for 5 år.

Læs mere om klippekortet her

 

Depositum

Når du bliver henvist til danskuddannelse, er undervisningen gratis.

Hvis du er S-kursist skal du dog betale et depositum på 2000,- kr, før du kan starte.

Læs mere om reglerne for depositum og betal her.

Selvbetalende kursist

Hvis du ikke er berettiget til gratis danskuddannelse, kan du deltage i kurserne som selvbetaler. Prisen er 124 kr. per lektion.

Mere information

Læs mere om danskuddannelse på Uddannelsesguiden og på Integrationsviden.dk

 

Se bekendtgørelse om danskuddannelse her.