Studieprøvekursus

Vil du starte på et Studieprøvekursus? Ring til vores sprogkonsulenter, for at komme i gang. Se telefontider her.

For hvem?

Vores studieprøvekursus er for dig, der har bestået Prøve i Dansk 3 med et godt resultat. Du skal have følgende karakterer for at blive optaget på et studieprøvehold;

 • 10 i læseforståelse
 • 7 i skriftlig fremstilling
 • 10 i mundtlig kommunikation

Hvis du ikke har en Prøve i Dansk 3, men har tilsvarende gode danskkundskaber, skal du kontakte vores sprogkonsulenter for at høre, om du kan blive optaget.

Hvad er et studieprøvekursus?

Et studieprøvekursus er modul 6 på Danskuddannelse 3. På kurset arbejder vi med dansk sprog på et meget højt niveau.

Se illustration af Danskuddannelse her

Akademisk træning

Vi beskæftiger os med relevante kulturelle og samfundsmæssige emner, fx udviklingen inden for pædagogik og retssystem, politik og klima, men også aktuelle emner som brug af mobiltelefon, me too bevægelsen mm. Vi træner akademiske arbejdsmetoder, så du bliver god til at argumentere og perspektivere, både mundtligt og skriftligt, på et nuanceret og korrekt dansk. Du lærer at skrive et akademisk essay og at præsentere et emne på et akademisk niveau.

Studieprøven

Du afslutter studieprøvekurset med Studieprøven, som er den højeste prøve i danskuddannelsessystemet. Du kan bl.a. bruge Studieprøven, hvis du skal søge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Læs mere om prøverne og hvad de giver mulighed for her.

Det praktiske

Sted:
Speak Hellerup
Speak Frederiksberg

 

Tid:
Vi starter nye studieprøvekurser i januar og august. Kurset er en kombination af klasse- og online undervisning.

 

Kurser fra januar 2022:

 • Frederiksberg
  Tirsdage: 17.30 – 20.00 + online
  Startdato: 18. januar 2022
 • Hellerup
  Onsdage: 17.30 – 20.00 + online
  Startdato: 12. januar 2022

 

Pris:
Kurset er gratis, hvis du har et cpr-nummer, og har ret til danskuddannelse. Du skal dog betale et engangsdepositum på 2.000 kr. Se regler for depositum her.
Kurset koster 124 kr. per lektion (45 minutter), hvis du ikke har ret til danskuddannelse.
Prisen inkluderer deltagelse i Studieprøven

Regler for Danskuddannelse

Studieprøvekurset gennemføres indenfor rammerne af et klippekort og udgør det 6. klip.

Læs mere om klippekortet her

Kontakt

Kontakt vores sprogkonsulenter, hvis du vil vide mere om et Studieprøvekursus. Se kontakttider her.

Vil du starte på et Studieprøvekursus? Ring til vores sprogkonsulenter, for at komme i gang. Se telefontider her.