Danskkurser for læger

For hvem?

Speak tilbyder særlig tilrettelagt danskundervisning for udenlandske læger, som ønsker autorisation til selvstændigt virke i Danmark eller som allerede har opnået denne autorisation, men som ønsker sproglig træning rettet mod en bestemt afdeling eller et bestemt speciale.

Vi tilbyder 3 forskellige grundkurser. Herudover kan du tilvælge ekstra moduler/elementer. Læs om de 3 forskellige tilbud og valgmuligheder nedenfor.

1. Lægedansk på Gentofte Hospital

Dette er vores mest populære og omfattende danskkursus, som finder sted på Gentofte Hospital. Vi tilbyder modul 3.4 & 3.5.

 

Modul 3.4

Undervisningen indeholder de samme elementer som almindelig danskundervisning, men der er fokus på områder, som er vigtige, når du skal arbejde som læge i Danmark. Det er fx ordforråd om kroppen og sygdomme, god udtale, kommunikation med patienter og kolleger samt viden om det danske sundhedssystem.

Alle deltagere på kurset er læger eller tandlæger, så der er god basis for at opbygge netværk.

Udover den almindelige danskundervisning kan du tilvælge et klinisk modul og kliniske foredrag om onsdagen.

 

Modul 3.5

På modul 3.5 fokuserer vi på PD3, så du opnår de karakterer, der kræves for at søge dansk autorisation. Herudover vil du blive undervist af danske læger, hvor du hver uge kan øve dig i at gennemføre simulerede samtaler med patienter med udgangspunkt i konkrete cases.

Kurset indeholder også en indføring i det danske sundhedssystem samt hjælp til at finde ulønnede praktikpladser.

Udover danskundervisningen kan du tilvælge et klinisk modul, kliniske foredrag om onsdagen samt forberedelse til OSCE.

Det praktiske

Sted:

Tid:

 • Modul 4: mandag 9 – 14.15 & tirsdag: 9 – 12 (+ evt. tilvalg)
 • Modul 5: torsdag 9 – 14.15 & fredag 9 – 14.15 (+ evt. tilvalg)
  Herudover mulighed for praktik.

Pris:

 • Kurset er gratis, hvis du har en henvisning til danskuddannelse fra din kommune. Du skal dog betale et depositum på 2.000 kr. Se regler for depositum her. Tilvalg kan være selvfinansieret, eller du kan søge om betaling i din kommune.
 • Hvis du ikke har en henvisning til danskuddannelse, koster kurset 124 kr. per lektion (45 min.) + ekstra for evt. tilvalg.
 • Alle priser inkluderer deltagelse i Prøve i dansk 3.

2. Lægedansk online

Dette er et Skype/online tilbud til dig, som er læge og skal have en PD3, men ikke kan følge lægedanskkurset på Gentofte Hospital. Vi tilrettelægger undervisningen, så vi både har fokus på de sproglige behov i relation til en evt. ansættelse på en bestemt afdeling, og på at du opnår de påkrævede karakterer for at kunne deltage i de medicinske fagprøver. Du skyper en gang ugentligt med din lærer. Herudover har du 5 lektioner ugentligt online, hvor du løser og afleverer opgaver.

Udover danskundervisningen kan du tilvælge et klinisk modul, kliniske foredrag om onsdagen samt forberedelse til OSCE (kun modul 5).

Det praktiske

Sted:

 • Online

Tid:

 • 1 x ugen Skype + online opgaver

Pris:

 • Kurset er gratis, hvis du har en henvisning til danskuddannelse fra din kommune. Du skal dog betale et depositum på 2.000 kr. + ekstra for evt. tilvalg. Se regler for depositum her.
 • Kurset koster 124 kr. per lektion, hvis du ikke har en henvisning til danskuddannelse + ekstra for evt. tilvalg.
 • Priserne inkluderer deltagelse i Prøve i dansk 3.

Klinisk modul (tilvalg modul 4 & 5)

I det kliniske modul arbejder vi med medicinske emner og tidligere opgaver fra den skriftlige fagprøve, cases til mundtlig træning m.m. Det er en træning i det danske kliniske sprog samt en forberedelse til den medicinske fagprøve – med gode strategier til både den mundtlige og skriftlige fagprøve.

Det kliniske modul afholdes ved læge Mona Savran.

 

Kliniske foredrag (tilvalg modul 4 & 5)

Kliniske foredrag er oplæg ved forskellige læger. Undervisningen tager generelt udgangspunkt i de hyppigste medicinske problemstillinger og sygdomme.

Hver onsdag er der en ny læge, der underviser. Det kan være en introlæge eller en speciallæge. Nogle læger er danske, andre er udenlandske læger, der selv har været igennem forløbet med at få autorisation til selvstændigt virke.

 

 • Sted: Online via Zoom. Link modtages ved tilmelding
 • Tid: Onsdage fra 12.30 – 14.30.
 • Datoer: Fra og med onsdag d. 19. januar til og med onsdag d. 4. maj (vinterferie d. 16/2 og påskeferie d. 14/4)
 • Pris: 250 kr. pr. gang (du kan ansøge din kommune om betaling)

Forberedelse til OSCE (tilvalg modul 5)

Dette kursus er for dig, der skal til den mundtlige fagprøve (OSCE).

Kurset er et OSCE-forberedende kursus i hjerte-lunge redning med max 10 deltagere per gang. Kurset fokuserer på HLR både teoretisk og simuleret og du lærer at genkende rytmer og anvende AED.

Kurset afholdes ved læge Liva Christensen.

 

 • Sted: Gentofte Hospital
 • Tid: 1. april 2022 fra 17 – 19.30 eller 29. april 2022 fra 17 – 19.30 (samme kursus)
 • Pris: 410 kr. (du kan ansøge din kommune om betaling)

3. Lægedansk PD3

Lægedansk PD3 er et målrettet en-til-en kursus for dig, der ønsker at forbedre dit PD3-resultat. Kurset består af eneundervisning i de discipliner, du har behov for at fokusere på. Du er selv med til at sammensætte et individuelt program for undervisningen, sammen med din lærer. Vi tilbyder også kurset som online undervisning.

Kurset afsluttes med Prøve i Dansk 3.

 

Læs mere om kurset her.

Regler for danskuddannelse

Du skal gennemføre din danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det betyder, at du har en begrænset periode til at gennemføre de enkelte moduler og din danskuddannelse.

 • Hvis du er selvforsørger, skal du som udgangspunkt gennemføre danskuddannelsen inden for 3½ år
 • Hvis du er henvist efter integrationsloven, skal du som udgangspunkt gennemføre din danskuddannelse inden for 5 år.

Læs mere om klippekortet her

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til et interview hos en af vores sprogkonsulenter. Hvis du allerede er kursist på skolen, skal du kontakte os for en særlig lægedansk-samtale.