Danskundervisning blended

For hvem?

Speak tilbyder online og blended danskundervisning for dig, som gerne vil benytte dig af friheden til selv at tilrettelægge dit danskkursus.

For at deltage i vores online og blended tilbud, skal du have adgang til stabilt internet og en pc/mac. Herudover skal du have lyst til at lære dansk via vores digitale platform mit.speakspeak.dk.

Online og blended danskundervisning er for alle udlændinge over 18 år med et cpr-nummer med ret til danskuddannelse.

Hvad er online og blended danskundervisning?

Online og blended danskundervisning er et tilbud til dig, som har brug for et fleksibelt, men samtidig intensivt danskkursus.

Vi tilbyder:

 • Rene online danskkurser, hvor al undervisning foregår via Skype
 • Blended undervisning, som er en kombination af klasseundervisning og online opgaver, som du løser selv.
 • Lørdagshold, med klasseundervisning hver eller hver 2. lørdag i kombination med selvstudium online.

Online og blended danskundervisning har som udgangspunkt samme omfang og varighed som holdundervisning. Vores lørdagshold er mindre koncentrerede og er særligt udviklet til dig, der ikke har tid i hverdagen, men som har fri i weekenden.

Danskuddannelse 3

Vi tilbyder online og blended danskundervisning på Danskuddannelse 3. Kurserne er opdelt i moduler og hvert modul afsluttes med en test.

Se illustration af Danskuddannelse her

Hvilke hold kan du vælge?

Skype – et 100% online kursus
Du skyper med din lærer 20 minutter hver uge, hvor du træner dit mundtlige sprog og løser og afleverer opgaver online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 1 – 5.

 

Blended Frederiksberg & Lyngby
Du går til undervisning én aften om ugen med kursister på samme niveau som dig. Herudover skal du afsætte 3-4 timer om ugen til at arbejde online på egen hånd. Du bestemmer selv, hvornår du vil arbejde online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 1 – 6.

 

Blended Helsingør
Du går til undervisning én aften om ugen. Herudover skal du afsætte 3-4 timer om ugen til at arbejde online på egen hånd. Du bestemmer selv, hvornår du vil arbejde online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 3 – 6.

 

Lørdagsundervisning
Du går til undervisning hver eller hver anden lørdag sammen med andre kursister på Danskuddannelse 3. Herudover løser du opgaver online, og du har mulighed for at sende skriftlige opgaver til din lærer og få feedback. På vores lørdagshold starter vi gerne dagen med en kop kaffe, og vi arbejder med selvstændige emner, der bliver afsluttet fra gang til gang. Du kan selv være med til at bestemme emnerne.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 2, 3, 4 & 5. 

Prøve i Dansk

Du kan afslutte kurset med at tage en officiel prøve i dansk. Læs mere om prøverne og hvad de giver mulighed for her.

Det praktiske

Sted:

 

Tid:

 • Blended Frederiksberg – én aften om ugen fra 17.30 til 20 + online opgaver.
 • Blended Lyngby – én aften om ugen fra 18.30 – 21 + online opgaver.
 • Blended Helsingør – én aften om ugen fra 17 – 19.30 + online opgaver (modul 3, 4 & 5).
 • Lørdagsundervisning Frederiksberg – hver lørdag fra 9.30 – 12.00 + online opgaver (modul 2 & 3).
 • Lørdagsundervisning Hellerup – hver 2. lørdag (lige uger) fra 9.30 til 12.00 + online opgaver (modul 2, 3, 4 &5).

 

Pris:

 • Kurserne er gratis, hvis du har et cpr-nummer og ret til danskuddannelse. Du skal dog betale et engangsdepositum på 2.000 kr., hvis du er selvforsørger. Se regler for depositum her.
 • Har du ikke ret til danskuddannelse, koster kurserne 124 kr. per lektion (45 min.).
 • Prisen inkluderer deltagelse i den afsluttende danskprøve på det afsluttende modul.

Regler for Danskuddannelse

Du skal gennemføre din danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det betyder bl.a., at du har en begrænset periode til at gennemføre de enkelte moduler og din danskuddannelse:

– Hvis du er selvforsørger, skal du som udgangspunkt gennemføre din danskuddannelse inden for 3½ år.

Læs mere om klippekortet her

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til et interview hos en sprogkonsulent.

Mere information

Læs mere om danskuddannelse på integrationsviden.dk

Læs mere om love og regler for danskuddannelse her

Se bekendtgørelse om danskuddannelse her