Klippekort

Arbejder du, studerer du, eller er du au pair i Danmark, har du ret til danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Hvor mange klip, du har til rådighed, afhænger af, hvilket modul du bliver testet til, når du starter på din danskuddannelse. Du kan højest få 6 klip, der svarer til 42 måneder eller 3 ½ års danskuddannelse. Et klip giver dig mulighed for at få undervisning i et bestemt antal måneder på et modul. Består du ikke et modul inden for tidsfristen, aktiveres det næste klip.

 

Se nærmere i skemaet nedenfor.

 

Klippekortet er gyldigt i 5 år fra den dato, hvor du bliver henvist til danskuddannelse, men bliver først aktiveret, når du er indplaceret på danskuddannelse og modul. Klippet aktiveres, uanset om du møder til undervisningen eller ej.

Du har ret til at udskyde starttidspunktet for danskundervisningen eller holde pause efter en bestået modultest, hvis du hurtigst muligt og før modulets start, skriftligt oplyser sprogcenteret om det.

På samme tid skal du informere sprogcenteret om, hvornår du så vil starte.

Hvis du holder pause, eller ikke møder til undervisningen, midt i et modul, vil du bruge af dine klip imens.

Når et klip udløber, starter det nye klip med det samme, med mindre du har givet sprogcenteret besked om, at du ønsker at holde pause.

 

Har du spørgsmål til klippekortet kan du henvende dig til skolens kontor.

 

Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3
Modul 1 4 måneder / 1. klip Modul 1 4 måneder / 1. klip Modul 1 4 måneder / 1. klip
Modul 2 5 måneder / 2. klip Modul 2 5 måneder / 2. klip Modul 2 5 måneder / 2. klip
Modul 3 7 måneder / 3. klip Modul 3 7 måneder / 3. klip Modul 3 7 måneder / 3. klip
Modul 4 8 måneder / 4. klip Modul 4 8 måneder / 4. klip Modul 4 8 måneder / 4. klip
Modul 5 9 måneder / 5. klip Modul 5 9 måneder / 5. klip Modul 5 9 måneder / 5. klip
Modul 6 9 måneder / 6. klip Modul 6 9 måneder / 6. klip Modul 6 9 måneder / 6. klip
I alt max. 42 måneder I alt max. 42 måneder I alt max. 42 måneder

 

Forlængelse af klippekort og uddannelsesperiode

Hvis du har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse på grund af alvorlig og langvarig sygdom, kan du få forlænget dit klippekort og uddannelsesperiode.

Du skal kunne dokumentere ved en aktuel lægeerklæring, at det er på grund af alvorlig og langvarig sygdom, at du ikke har deltaget i danskuddannelsen. Du skal kunne dokumentere dette på det tidspunkt, du er afskåret fra at deltage i danskuddannelsen og senest på det tidspunkt, hvor du ikke længere er afskåret fra at deltage i danskuddannelsen. Du skal henvende dig til din bopælskommune, hvis du ønsker at få forlænget dit klippekort og din danskuddannelsesperiode.